ENGLISH

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

EVERYTHING BY DESIGN

Blog

EVERYTHING BY DESIGN

Siphon Brewing

SiphonBrewing_365x242x230.png

EN

We care deeply about all aspects of our beer: about the ingredients we select; the time and temperatures chosen in brewing and fermentation; the equipment and process on which we rely; the type of bottles and kegs we package into; and all the ways in which we can protect beer from sunlight, oxygen and the passage of time.

We care about the total experience of the consumer who drinks our beer. We want the beer not only to taste great, but for our bottles to look beautiful.

*

 

NL

Wij zijn altijd al erg begaan met alle aspecten van ons bier. De ingrediënten die we kiezen, de tijden en temperaturen bij het brouwen en bij de vergisting, de apparatuur en het proces waarop we vertrouwen, het type van flessen en vaten waarin we verpakken en alle mogelijke manieren waarop we het bier kunnen beschermen tegen zonlicht, zuurstof en het ouderdom.

Wij geven om de totaalervaring die de consument ervaart als hij, of zij, ons bier drinkt. We willen niet enkel dat ons bier geweldig smaakt, maar ook dat onze flessen er mooi uitzien.

*

Watson_004.jpg

Before the Siphon Brewing project began, we sat down to talk with Cody Watson—a digital designer from the American state of Arizona who graduated from 'LUCA: School of Arts' in Belgium—about who we aspired to be.

Our brief was to create a "house style" that we could replicate across all of our beers, one that spoke to our vision of Old World meets New World: clean and simple enough to sit beside excellent bottles of wine in the Siphon restaurant, but modern and eye-catching enough to communicate our open-mindedness and the brightness of the flavours inside the bottle.

*

 

Nog voordat we met “Siphon Brewing” begonnen, zaten we al rond de tafel met Cody Watson, een digitale ontwerper uit de Amerikaanse staat Arizona die afstudeerde aan 'LUCA: School of Arts' in België en hadden we het over wie en wat we wilden zijn.

Ons doel was om een "huisstijl" te creëren die we konden doortrekken in al onze bieren, een stijl die onze visie vertaalde: Old World meets New World. Een stijl die enerzijds mooi en eenvoudig genoeg was om in het restaurant naast de exclusieve flessen wijn te kunnen staan, maar anderzijds modern en opvallend genoeg om onze ruimdenkendheid en de levendigheid van de smaken in het bier naar de buitenwereld te communiceren.

*

Screen Shot 2018-02-13 at 10.50.55 AM.png

Over several months, Cody developed with us the concept of "symbol. colour. word.", a simple base from which to work on the identity of all of our beers.

We've chosen strong graphics with a unique lined effect and a sophisticated shadowing to make these symbols pop. The front of the label is as minimalist as we can make it, with story in two languages on the left side and a whole host of beer information (full list of ingredients, tasting notes, specifications) on the right side.

*

 

Gedurende verschillende maanden ontwikkelden we samen met Cody het concept "symbool.  kleur.  woord." Een eenvoudige basis om aan de identiteit van al onze bieren te werken.

We kozen voor krachtige stilistische afbeeldingen met een uniek lijnenpatroon en een verfijnde schaduw die het symbool laat uitblinken. De voorkant van het label werd zo minimalistisch mogelijk gehouden  met aan de linkerzijde een verhaaltje in twee talen en aan de rechterzijde alle relevante bierinformatie (de volledige lijst met ingrediënten, proefnotities, specificaties).

*

Cody 2.jpg

We recently received certificates through the post for our design. In 2017, Siphon Brewing was the Country Winner in Belgium for its design at the World Beer Awards. In particular, our Zwaluw and Blinker labels were singled out for praise.

We have more beers in the planning for 2018 and more design drafts being discussed. We hope that when you see them for the first time on a shelf, you'll know immediately from where they come.

*

 

Nog niet zo lang geleden kregen we een enkele certificaten in onze brievenbus voor onze designs. In 2017 werden tijdens de world beer awards de etiketten van Zwaluw en Blinker verkozen tot mooiste designs in België.

Voor 2018 hebben we weer enkele nieuwe bieren op onze planning staan waarvan momenteel de nieuwe ontwerpen worden besproken. Wij hopen alvast dat, wanneer je deze nieuwe bieren voor het eerst in de winkel tegenkomt, je in één oogopslag ziet waar ze vandaan komen.

*